© 2014 - Made by She-sag Ltd.

מדליות בהטבעה

מדליות בהטבעה חומר נחושת או פילז עם גימורים שונים זהב כסף עם או בלי השחרה אפשרות לצבעי אמייל מדליות במידות 45 50 60 מ"מ ייצור על פי הזמנה בייצור סידרתי לא בכמויות בודדות החל מ 250 יחידות