© 2014 - Made by She-sag Ltd.

מדליות ביציקה

מדליות ביציקת מז"ק עם גימורים שונים זהב כסף עם או בלי השחרה אפשרות לצבעי אמייל מדליות במידות 45 50 60 מ"מ ייצור על פי הזמנה בייצור סידרתי לא בכמויות בודדות החל מ 120 יחידות