כתובתנו:

רח' הרצל 74 רמת גן, מיקוד 5242134

 

כתובת למשלוח דואר

ת.ד. 5069 רמת גן, מיקוד 5215001

 

טלפון:    03-6701010

פקס:      03-6701020

כתובת מייל: avi@avigad.co.il

 

לביצוע הזמנות והעברת נוסחים יש להעביר במייל בלבד!

 

לחץ + על מנת להגדיל את המפה

 

© 2014 - Made by She-sag Ltd.